Недоволството предизвиква преждевременна старост

Благодарност
02.02.2021 / 08:48

Днес всички хора са недоволни, търсят нещо, което да ги задоволи. Недоволството предизвиква преждевременна старост. По какво познавате старостта? - По бръчките на кожата. Бръчките са признак на сухота в организма.

Мнозина роптаят против разумния свят, против възвишените същества, които са взели участие в създаването на света. Те дават на човека цял хляб, но той е недоволен. Тогава те казват: Вземете му половината хляб. Пак си недоволен. Взимат половина от останалия хляб. Ако продължаваш да бъдеш недоволен, ще вземат още половин парче от останалото. Недоволството ти ще те доведе дотам, че ще вземат и последната ти хапка. След това започваш да плачеш и да се молиш. Дават ти едно просено зрънце. Ако си благодарен, ще ти дадат две зрънца. Продължаваш да благодариш - ще ти дадт 3-4-5 зрънца. Така ще увеличават зрънцата, докато се научиш да благодариш и на малкото. Ако те сполети малко зло, благодари. После ще те сполети още по-малко зло. Ако не благодариш за малкото зло, ще дойде голямото зло. Законът на доброто е следният: Ако благодариш за малкото добро, ще дойде голямото добро; ако благодариш за голямото добро, ще дойде още по-голямо. Законът на злото е обратен. Ако благодариш за малкото зло, иде по-малко зло; ако не благодариш за малкото зло, ще дойде по-голямо зло.

Ако в тебе се яви най-малкото недоволство, няма да се мине много време и ще те сполети нещо.

Ако си недоволен от себе си, и Бог ще бъде недоволен.

Ако ти си недоволен от всички дарби, способности, от всички блага, които Бог ти е дал, ти си един негодяй!

Ако не си доволен и роптаеш, ще ти се дадат такива тежки условия, че да оплакваш дните си. Най-после, трябва да се примириш със съдбата си и да използваш положението, което ти е дадено. Щом се примириш, условията ти веднага ще се подобрят.

Недоволството е проказа за човешкото съзнание. Влезе ли недоволството в съзнанието на човека, той престава да разбира правилно нещата. Каквото да говорят на недоволния, каквото да му дават, той все протестира, нищо не може да го задоволи. Недоволният има особена философия, особени разбирания за живота.

Ако човек е недоволен от себе си, и хората няма да бъдат доволни от него; ако е недоволен от ближния си, и хората няма да бъдат доволни от него; ако е недоволен от Бога, всички живи същества няма да бъдат доволни от него. Такъв е законът. Следователно, не можеш да бъдеш щастлив, ако си недоволен от себе си. Значи първо трябва да се справиш със себе си. Намери поне една добра черта в себе си и бъди доволен, че се отличаваш по нещо от другите. Тая черта да бъде отличителна - никой друг да я няма.

В първо време искам да освободите умовете си от разни грижи за разнообразни, несбъднали се мисли и желания; от хиляди работи, които сега ви смущават. Всички тия непотребни работи турете долу във вашия килер, направете, тъй да кажа, едно пречистване на умовете и сърцата си, за да може Господ да внесе нещо във вас, Духът да дойде да ви поясни нещата. Божественият Дух, Който слиза Отгоре, е носител на Божествената Мъдрост. Този Дух работи сега между вас и трябва умът и сърцето ни да бъдат отзивчиви. И ако досега Бог не ни се е открил, то е, защото сме същества недоволни и неблагодарни. Всеки ден, час след час, Бог ни изпраща Своето благословение. Но ние сутрин като ставаме, не Му благодарим за благостта, която ни е показал.

Неблагодарността осакатява и преждевременно състарява човека, а благодарността оживява, възраства и подмладява. Хората най-често боледуват от това, че са имали възможност да направят едно добро и не са го направили и от това, че са неблагодарни.

Аз не познавам по-неблагодарно същество от човека.

Ако днес хората страдат, страдат от неблагодарност. Забравят да благодарят. Да благодарят за слънцето, за водата, за въздуха, за плодовете и неизброимите блага, които Бог ни е дал. Да благодарим за всички добри условия, които разумната Природа е създала за нас преди още да сме били родени на тази земя. Благодарността умножава благата. За всичко благодарете!

Човек живее в безпределно пространство, от всички небесни тела получава подаръци като от една велика майка, но не му идва на ум да прати едно благодарствено писмо за благата, които получава. Има поща за оня свят, но вие сте забравили, къде се намира. Може да сте учени, но забравяте съществените неща. Благодарността е съществено нещо.

Какви по-големи блага може да очаквате от въздуха, водата, светлината и храната?

Благодарете за всички блага, от които се ползвате. Вие нямате представа колко струват благата, които са ви дадени. Бог е работил милиони години, докато ги създаде.

Едно се иска от човека: Всеки момент да благодари за големия дар, който Бог му е дал. По-голям дар от очите не съществува. Никога не натискайте очите си. Ако ви болят, разтривайте слепоочните области или костта зад ушите. Не упражнявай очите си в търсене недостатъците на хората.

Всяка сутрин като ставате, благодарете на Бога, че с очите си виждате небето, а с краката си ходите по земята. Радвайте се, че има виделина в света; радвайте се на деня и нощта, които Бог създаде, радвайте се на всичката вода... Благодарете за тревите, за дърветата, за всичко, което виждате върху земята, по която ходите. Да чувствате Неговото Присъствие всякога и навсякъде. За пример, като наблюдавате сутрин изгряващото слънце, а вечер - луната и звездите по небето, сърцата ви да трептят, да чувствате Божието Присъствие. Да благодарим за най-малкото Божествено Благо.

От сутрин до вечер човек непрестанно трябва да благодари на Бога!

Всяка сутрин като ставаш от сън, благодари на Бога и искай да те посети Любовта, с която да работиш през целия ден.

Вземи каква и да е книга, прочети я и благодари на Бога, че е пратил учени хора на земята да пишат такива книги. Прочети нещо от книгата, затвори я и пак благодари. Да благодарим за всичко, което срещаме в живота си. Не търсете щастието, но благодарете за всичко.

Като погледнеш обущата си, благодари за кожата на животното, което ти е дало кожата си. Влез в съзнанието, че някое животно пострадало, да могат твоите крака да бъдат в изправно състояние. Туй същество ще почувства твоята благодарност. Хич не влизаме в положението на страдащите. Благодарете на житото, което страда заради нас. Благодарете на ябълките, които страдат заради нас. Благодарете на водата - става нечиста и ни очиства. Благодарете за въздуха, за светлината, за всичко онова, което Бог ни дава. Благодарете за всяка хубава мисъл, която прониква в ума; благодарете за всяко хубаво чувство, което прониква в сърцето. Благодарете, за здравето, което е във вас.

Имате едно желание, което не можете да постигнете. Благодарете на Бога, че не сте го постигнали. Оженили сте се - благодарете за това. Не можете да се ожените - пак благодарете. Осиромашали сте - пак благодарете. Благодарете за всичко, което става около вас и с вас. В това се заключава новото възпитание. Благодарете и за злото, и за доброто. Като благодарите за злото, Бог ще го превърне на добро. Докато избягвате злото, вие сте на крив път и сами създавате нещастията си. Ако искате да се справите със злото, не бягайте от него, но благодарете на Бога, че ни е посетило. Щом благодарите за злото, Бог веднага ще го превърне на добро. За всичко благодарете, но не външно, а вътрешно. Когато човек дойде до положение да благодари за всичко, което преживява, това показва, че той е събуден. Всяка благодарност, отправена към Бога, е свързване с Него. Щом се свържете с Бога, Той веднага ви се притича на помощ. Ако ви е сполетяло някакво зло, Той го превръща на добро. Без благодарност към Бога вие не можете да Му обърнете внимание, нищо не можете да придобиете.

Само хляб и сол да има, той пак трябва да благодари. Всяко нещо, за което човек благодари, се освещава и благославя.

Болният като благодари, болестта си отива. Значи самият човек става причина да му се отнеме благото. Ще благодариш.

За всяко благо, напредък в живота, повишение, оздравяване, трябва да се отблагодарим с някаква материална жертва.

Дебне ви някакво зло. Когато ви се отнеме някаква материална сума, когато ви се нанесе материална щета, това значи, че злото ще се размине.

Изложен си на хиляди опасности, но благодари, че нещо те пази.

Който иска да се освободи от страданията, трябва да благодари на Бога за всичко, което му се дава. Благодарността е еквивалентна на плащането. Благодарността е особен род лъчиста материя, която човек отправя към разумния свят. В замяна на тази материя, разумният свят изпраща духовна светлина, която осветява пътя му.

Щом човек е доволен, той всеки ден ще прибавя по нещо към своя характер.

Онези, който искат да се занимават с новото Учение, трябва при най- неблагоприятни условия да са доволни.

Бъдете доволни от онова, което имате в даден момент. Беден си -- бъди доволен. Бедността няма да продължи вечно. Временно ще бъдеш беден. Щом си доволен от бедността, тя ще те напусне. Иначе, ще стои около тебе като екзекутор, докато станеш доволен от нея. Ако не си доволен от бедността, никога няма да забогатееш. И да забогатееш, ще се стремиш към по-голямо богатство и пак няма да бъдеш доволен. Бъди доволен от момента. Искаш ли да запазиш доволството с години, ще изгубиш и това, което имаш. Като ученици на Божествената Школа, от вас се иска следното: Да бъдете доволни и благодарни за това, което имате в момента.

Човек трябва да се стреми към мир в душата си. Че бил болен, че три дена не бил ял - той трябва да благодари. Че работите му не били уредени, както трябва - пак да благодари. Човек трябва за всичко да благодари - от това зависи неговото вътрешно благосъстояние.

Доволството е вътрешен процес. Остане ли да се задоволяваш по външен начин, нещастието тръгва след тебе.

Следват четири закона в Природата:

Когато благодариш на Бога за доброто, то расте.

Когато благодариш на Бога за страданията, те си отиват.

Когато не благодариш на Бога за доброто, то си отива.

Когато не благодариш за страданието, то остава и расте.

Най-важната и най-голямата жертва за ученика е, когато се намери в

най-големите трудности, мъчнотии, лишения и пр., да благодари на Бога - там именно се изпитва характерът на човека. Та, при най-големите мъчнотии да кажеш: "Добре ми е, Господи, че се наскърбих". Но не механически, а дълбоко вътрешно.

Най-великото нещо е при най-големите страдания и противоречия в живота си да кажеш: "Благодаря Ти, Господи, добре ми е."

Хората на Новата култура се отличават с това, че те са доволни на най- малкото, което им се дава. Винаги благодарете, за всичко се радвайте!

Благославяй, душе моя, Господа, благославяй и благодари за всичко добро, което ти е дал, и тогава всякога ще бъдеш радостен и весел.

 

Учителят

 
 

Copyright © 2008-2021 ОПТИМИСТ | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Анна Вълева | Програмиране и SEO от Христо Друмев